scholingsjaar


Inleiding

Net als het kind, kan de volwassene zich ontwikkelen. Maar terwijl het kind zich onder gunstige omstandigheden vanzelf ontwikkelt, ontwikkelt de volwassene zich alleen wanneer hij actief en ondernemend in het leven staat. In het dagelijks leven gebeurt er zoveel dat wij ons afvragen waarom overkomt mij dit en welke betekenis moet ik er aan geven. Niet alleen uiterlijke omstandigheden spelen daarbij een rol maar ook werkingen vanuit de onzichtbare geestelijke wereld. Hoe kunnen wij deze werkingen ervaren en meebewegen met ons lot, zoals dat wel eens wordt genoemd. In deze scholingsweg wordt op een actieve en bewuste manier aan vragen gewerkt zoals wie ben ik en wat heb ik te doen in deze wereld. Er wordt uitgegaan van het drieledig mensbeeld bestaande uit lichaam, ziel en geest. Tijdens de lessen worden het denken, voelen en het willen (handelen) aangesproken. Dit draagt bij aan de bewustwording en ontwikkeling van het ik.


 Wie was Parzival?

Het tijdperk van de ontwikkeling van de bewustzijnsziel ving aan in de 15e eeuw. Of wij het ons bewust zijn of niet, wij mensen van de 21e eeuw zijn allemaal bezig met de taak de vaardigheden van onze bewustzijnsziel te ontwikkelen. De voorbode van onze tijd die de weg voor ons bereidde, leefde in de negende eeuw wij kennen hem als de ridder Parzival. Hij was op zoek naar de graal en werd na vele avonturen uiteindelijk Graalskoning.

Parzival betekent: Er midden doorheen. Dit duidt tevens op het vinden van de ‘middenweg’. Dit streven heeft te maken met het onderkennen van het boze als een verlies van het midden tussen verharding en oplossen. Tussen te veel en te weinig , tussen te lang en te kort. Het woord graal is verbonden met het  latijnse woord gradalis = gradueel. Alleen geleidelijk kunnen wij antwoord krijgen via ontwikkeling.

Juist de inspanningen die wij moeten doen om de waarheid over onszelf en de wereld te vinden, helpen ons te transformeren. De noodzakelijke graad van innerlijke rijpheid te verwerven.