Lesprogramma


 

Tijdens het scholingsjaar komen de volgende onderwerpen aan bod:

Het zevenledig mensbeeld:

Hierin zal worden uitgelegd dat de mens zeven wezensdelen heeft en hoe deze zich verhouden tot elkaar.

Karma en reïncarnatie:

Besproken zal worden hoe de wet van het karma zich op de meest uiteenlopende wijzen manifesteert: binnen één leven, tussen meer levens, in gezondheid en ziekte, persoonlijke ongevallen, natuurrampen enz. Duidelijk wordt dat het karma in diepste wezen een morele wetmatigheid is, die op geen enkele wijze in strijd is met de menselijke vrijheid.

Biografie:

In de menselijke levensloop dienen zich voortdurend momenten aan waarop keuzes gemaakt moeten worden. De eigen levenssituatie staat niet op zichzelf, maar is ingebed tussen verleden en toekomst, tussen jezelf en de anderen, tussen de innerlijke biografie en de uiterlijke biografie. Er zal o.a. les gegeven worden over de ritmes in de levensloop en welke wezens invloed uitoefenen op de biografie.

Aardeontwikkeling:

Stamt de mens echt van de aap af? Steeds meer komt men daarvan terug. Maar hoe zijn mens en wereld dan ontstaan? Wat heeft de evolutie te maken met de mens van nu. In de lessen zal gesproken worden onder meer over het ontstaan van de mens; schepping van de wereld; cultuurperiodes.

Engelwerking:

De realiteit van de engelen- hoe kunnen wij leren die te begrijpen. We hebben het bewustzijn verloren van een wereld van de engelen die boven en met de mensen werkzaam is. Wat aan de orde zal komen is hoe onze persoonlijke engel meewerkt aan onze biografie. Daarnaast zal gesproken worden over engelervaringen en de hiërarchieën met hun rangorde en verscheidenheid en welke plaats Christus hier inneemt.

Concentratie en meditatie:

Het verschil tussen concentratie en meditatie zal worden uitgelegd. Daarnaast zal een begin worden gemaakt met praktische oefeningen die de zelfkennis en het zelfbewustzijn verhogen en bijdragen tot het ontwikkelen van een innerlijk evenwicht.

Kunstzinnige oefeningen:

Aan de hand van de lesstof worden er kunstzinnige oefeningen gegeven waarin het schilderen het gevoelsgebied aanspreekt, het tekenen het denkgebied en het boetseren het gebied van de wil.

Praktische oefeningen voor lichaamsbewustzijn en ademen:

Door middel van lichaamsoefeningen in combinatie met het gebruik van de adem worden we ons ervan bewust hoe adem, lichaam en bewustzijn met elkaar verbonden zijn.

Ronde tafelgesprekken:

Daarin zal met elkaar gesproken worden over de gebeurtenissen in de wereld op dit moment. Er zal niet alleen gekeken worden naar de mogelijke uiterlijke oorzaken maar ook naar de werking van de geestelijke wereld.

Sociale hygiëne:

Kun je anders kijken naar voeding, kleding en persoonlijke verzorging? Met welke intentie ben je bezig in je beroep, huishouding, opvoeding enz.? Hoe ontwikkel je meer bewustzijn in deze gebieden en welke invloed heeft dit op je handelen? Dit alles aan de hand van praktische oefeningen en voorbeelden.